Araştırma

About the Lab
Research
People

• Psikotik belirtileri olan hastalarda ve birinci derece akrabalarında yürütücü işlevler sırasında oluşan prefrontal korteks aktivitesi ile COMT, BDNF, DAT polimorfizmleri arasındaki ilişki

• Şizofrenide sosyal yenilgi sırasında ortaya çıkan prefrontal aktivasyonun yakın kızılötesi spektroskopi yöntemi ile görüntülenmesi

• Erken Dönem Şizofreni Olguları, Sağlıklı Akrabaları ve Sağlıklı Kontrollerde  Karşılıklılığın Near Infrared Spektroskopi Yöntemi ile Görüntülenmesi

• Alzheimer Hastaları ve Sağlıklı Yaşlılarda Emosyonel Çalışma Belleği ve Emosyonel Stroop ile Ortaya Çıkan Korteks Aktivitesinin NIRS ile Değerlendirilmesi

• Şizofreni hastalarında, birinci derece akrabalarında ve sağlıklı kontrollerde sonuca atlama (jumping to conclusion) ile atıf yanlılığının ilişkisi

Hazırlığı süren projeler

• Asperger Sendromlu Erişkinlerde Zihin Kuramı Testleri Sırasında Oluşan Frontal Korteks Aktivasyonunun NIRS ile incelenmesi

• Şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarında sözel akıcılık ve düşünce akıcılığı performansları sırasında prefrontal korteks aktivitesi

• Şizofreni ve bipolar bozukluk hastaları ve birinci derece   akrabalarında yaratıcılık ile ilişkili prefrontal işlevlerin Near Infrared Spektroskopi ile görüntülenmesi