Moleküler Sinirbilim Laboratuvarı

Genel
Araştırma
Ekibimiz
Laboratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu, Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay

Genetik, nöropsikiyatrik hastalıkların etiyolojisinin anlaşılmasında en çok çalışılan ve ümit veren alanlardandır. Merkez’de, periferik kan örneklerinden elde edilecek ölümsüzleştirilmiş (immortalize) lenfosit hücre serilerinden oluşan araştırma amaçlı bir “biyobanka” açılmak üzeredir. Biyobanka, oluşumunda genetik ve çevresel etmenlerin birlikte rol oynadığı nöropsikiyatrik hastalıkların genetiğine ilişkin çalışmalara yıllar boyunca malzeme sağlama avantajını sağlamaktadır.Hucre Serisi Biyobankasi Resim Galerisi